Indicator financiar


Nr.
Specificatie
Simbol
2004
2005
2006
     
Valoare*
Valoare
Valoare
1
Vânzari de marfuri
Vmf
2.507.252
1.202.961
561.199
2
Productia exercitiului
Qex
18.429.277
19.629.208
13.098.376
3
Cheltuieli privind marfurile
Chmf
2.400.195
1.108.855
519.039
4
Cheltuieli cu materiale si servicii
Chms
14.267.820
15.647.871
9.313.798
5
Valoarea adaugata
Va
4.268.514
4.075.443
3.826.738
6
Impozite si taxe
Imp
37.329
37.387
60.935
7
Subventii pentru exploatare
Sbv
-
-
-
8
Cheltuieli cu personalul totale
Chp
993.802
1.406.871
1.037.833
9
Excedent brut de exploatare
EBE
3.237.384
2.631.185
2.727.970
10
Venituri din provizioane
Vpv
-
-
495.756
11
Alte venituri din expoatare
Ave
44.496
125.278
-
12
Alte cheltuieli din exploatare
Ace
125.755
355.299
74.004
13
Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele
Cha
585.212
685.153
346.220
14
Profit din exploatare
Pe
2.570.913
1.716.011
2.803.502
15
Venituri financiare
Vf
217.654
372.939
176.317
16
Cheltuieli financiare
Chf
70.648
10.8021
46.913
17
Profit curent
Pc
2.717.919
1.980.929
2.932.906
18
Rezultatul exceptional
Rexc
-
-
-
19
Profit brut
Pb
2.717.919
1.980.929
2.932.906
20
Impozit pe profit
Ipr
657.936
299.331
437.681
21
Profit net
Pn
2.059.983
1.681.598
2.495.225
*Valoarea este exprimata in Lei - RON.

Bilant simplificat


Nr.
Specificatie
Simbol
2004
2005
2006
   
Valoare*
%
Valoare
%
Valoare
%
1 Active imobilizate In
3.315.753
29,00
4.650.560
44,88
5.968.968
45,90
2 Active circulante Ac
8.066.695
70,57
5.615.203
54,18
7.052.321
54,15
3

Ct. de regularizare si asimilate
- activ

Ra
49.697
0,43
96.399
0,94
4.416

0,0004

4 TOTAL
ACTIV
At
11.432.145
100
10.362.162
100
13.025.705
100
5 Capital propriu Cpr
5.338.796
46,70
6.336.302
61,15
7.976.970
61,26
6 Datorii
totale
Dt
5.126.148
44,84
179.107
31,86
4.822.804
37,01
7 Ct. de regularizare si asimilate
pasiv
Rp
352.089
3,08
72.360
6,99
225.931
1,73
8 TOTAL
PASIV
Pt
11.432.145
100,0
1.036.216
100,0
13.025.705
100,0
*Valoarea este exprimata in Lei - RON.
Lucrari executate
Dotare
Parteneri
Indicatori
Galerie foto
Contact
Copyright © CrisanaCons 2004